Öronviveln: Ett växande problem för trädgårdsmästare

11 mars 2024
Veronica Urena

editorial

I takt med att omdaningen av våra trädgårdar och grönområden ständigt fortskrider, dyker nya utmaningar upp för trädgårdsmästare och hobbyodlare. Ett särskilt problem som blivit alltmer uppmärksammat är öronviveln, en liten insekt som kan orsaka stora skador på en mängd olika växter. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad öronviveln är, hur den påverkar växterna i din trädgård och vad du kan göra för att kontrollera och bekämpa denna irriterande skadegörare.

Vad är öronviveln?

Öronvivel, även känd som ärt- eller bladvivlar, är en familj av insekter som tillhör ordningen skalbaggar (Coleoptera). De är lätta att känna igen på sina karakteristiska långa ”öron” förlängningar på sidorna av deras huvuden. Dessa små skadedjur matar sig på en rad olika växter och kan orsaka betydande skador, särskilt på unga plantor och groddar.

Skador orsakade av öronvivlar

Identifiering och symptom

Öronvivlar är mest aktiva under natten och tenderar till att gömma sig under dagen, vilket gör det svårt att upptäcka dem för den otränade ögat. De märks främst genom de skador de orsakar på växterna. Typiska symtom för öronvivel inkluderar oregelbundna hål i blad och blommor, samt avgnagda kanter. Vid större angrepp kan de även angripa plantornas stjälkar och knoppar, vilket kan leda till att hela plantor förstörs.

Vilka växter påverkas?

Öronvivlar är inte särskilt kräsna och kan attackera ett brett utbud av kulturväxter, inklusive gräs, blommor och grönsaker. De är särskilt fästa vid plantor med mjuka blad och kan orsaka stora skador på bland annat dahlior, zinnias, pelargoner, och en mängd olika grönsaksplantor, som sallad och spenat.

öronvivel

Bekämpningsmetoder för öronvivlar

Förebyggande åtgärder

Det första steget i att kontrollera öronvivlar är att vidta förebyggande åtgärder. Detta kan inkludera kulturella metoder som att hålla trädgården fri från skräp och döda växter, vilka kan tjäna som gömställen för vivlarna. Vidare är det effektivt att regelbundet inspektera dina plantor och omedelbart ta bort eventuella vivlar du upptäcker.

Biologisk bekämpning

Biologisk bekämpning innebär att använda andra organismer, som naturliga fiender till skadegörare, för att hålla ner populationer av öronvivlar. Denna metod är miljövänlig och hjälper till att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel. Det finns olika nyttodjur, som rovinsekter och nematoder, som kan bidra till att hålla öronvivlarna i schack.

Kemisk bekämpning

Kemisk bekämpning bör ses som en sista utväg, då detta kan ha negativa effekter på miljön och nyttodjurspopulationer. Om du väljer att använda insekticider, är det viktigt att noga följa bruksanvisningen och att endast använda preparat som är godkända för syftet och inte mer skadliga än nödvändigt.

Fler nyheter